Protection of valuable natural non-forest habitats typical of the Orle Gniazda Landscape Park

footer nowy

Liczba wizyt

This page was viewed 13636 times.

„Azjatycki najeźdźca” w Dolinie Wodącej

O kim mowa? Oczywiście o rdestowcu sachalińskim (Reynoutria sachalinensis), gatunek z pozoru ładny i nieszkodliwy, ale w rzeczywistości stanowi poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego.

Rdestowiec sachaliński to wieloletnia bylina dorastającą do wysokości 4 m, posiadająca pustą łodygę podzieloną na węzły i międzywęźla. Kwiaty biało - zielonkawe są zebrane w rozgałęzione groniaste kwiatostany. Rozmnaża się głównie w sposób wegetatywny poprzez pomnażanie kłączy, które odznaczają się szybkim wzrostem i rozwojem. Skutkuje to  tworzeniem się jednogatunkowych łanów rdestowca, a następnie ubożeniem bogactwa gatunkowego zajmowanego siedliska.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w 2019 r. (przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach), przeprowadził zabiegi eliminujące „azjatyckiego przybysza” z obszaru w Dolinie Wodącej. Prace na tym obszarze prowadzone są od 2014 r.

W 2019 r. przeprowadzono:

-        koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca – łącznie około – 0,7 ha;

-        dwukrotne przeprowadzenie orki na głębokości około 40 cm od powierzchniowej warstwy gleby, połączonej z wydobywaniem kłaczy – około 0,4 ha;

-        dwukrotne bronowanie obszaru po wykonanej orce (wyrównywanie gleby) połączonej z wydobyciem kłączy – około 0,4 ha;

-        dwukrotne wykoszenie roślinności łąkowej i usunięcie biomasy – około 0,4 ha

-        ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego – około 0,3 ha;

-        zebranie starej i uszkodzonej czarnej folii oraz uszkodzonej agrowłókniny z całości obszaru 0,4 ha; uporządkowanie terenu po zebraniu izolacji;

-        pokrycie obszaru 0,4 ha czarną, wytrzymała, mocną, odporną na promieniowanie UV i uszkodzenia agrotkaniną (mata ściółkująca), trwałe umocowanie tkaniny za pomocą kołków (szpilki/kotwice),

-        na bieżąco punktowe usuwanie odrastających pędów i kłączy rdestowca – na powierzchni około 1,5 ha;

-        dokładne uprzątnięcie i uporządkowanie po każdorazowo wykonanym zabiegu terenu prac;

Na podstawie kilkuletnich obserwacji stanowiska objętego zabiegami, należy stwierdzić, że działania związane z usuwaniem rdestowca sachalińskiego prowadzą do zmniejszenia populacji na tym obszarze (populacja nie tworzy zwartego płatu, pędy rdestowca są cieńsze i niższe), corocznie powstałej biomasy jest mniej, a wydobywane kłącza są krótsze, o mniejszej średnicy w stosunku do lat ubiegłych. Należy jednak stwierdzić, że ważna jest powtarzalność i kontynuacja zabiegów eliminacji „azjatyckiego przybysza” w Dolinie Wodącej.

Fot. 1 pow. przed zabiegami

Fot. 2 pow. przed zabiegami

Fot. 1,2 Powierzchnia przed zabiegami

Fot. 3 obszar po wykoszeniu terenu

Fot. 3 Obszar po wykoszeniu terenu

Fot. 4 głęboka orka

Fot. 4 Głęboka orka

Fot. 5 bronowanie terenu

Fot. 5 Bronowanie obszaru

Fot. 6 wydobyte kłącza rdestowca

Fot. 6 Wydobyte kłącza rdestowca

Fot. 7 Zbiórka folii porządkowanie terenu

Fot. 8 zbiórka folii porządkowanie terenu prac

Fot. 7, 8 Zbiórka folii, porządkowanie terenu prac

Fot. 9 prace porządkowe

Fot. 9 Prace porządkowe

Fot. 10 Etap rozłożenia i mocownia folii ukończony obszar po wykonanych zabiegach

Fot. 10 Etap rozłożenia i mocowania folii ukończony –obszar po wykonanych zabiegach

Fot. 11 Teren prac po wykonanych orkach i bronowaniu

Fot. 11 Teren prac po wykonanych orkach i bronowaniu

Fot. 12 obszar po zakończoncych pracach

Fot. 13 obszar po zakończonych pracach

Fot. 12, 13 Obszar usuwania rdestowca sachalińskiego w Dolinie Wodącej po zakończonych pracach.

Autor zdjęć: Milena Piątkowska